D: Kennelen og nærområdene (the kennel and surroundings)