Linker

Linker

Norsk Polarhundklubb
– Norsk Polarhundklubb – norsk raseansvarlig klubb for grønlandshund
– Norwegian Polar Dog Association – Norwegian official breed representative for Greenland Dog
– internasjonalt raseansvarlig klubb for grønlandshund
–  – international breed representative for Greenland Dog

Svenska Polarhundklubben
– Rasklubben för Grønlandshund, svensk raseansvarlig klubb for grønlandshund
– Sweeden Polar Dog Association – Sweedish official breed representative for Greenland Dog

Røros Hundeklubb
– Røros hundeklubbs nettsted
– Roros Dog Club’s website

Femundløpet
– Europas største langdistanse sledehundløp
– Europe’s greatest long distance sled dog race

Norsk Kennel Klub
– Norwegian Kennel Club

Svenska Kennelklubben
– Sweedish Kennel Club

Dansk Kennel Klub
– Danish Kennel Club

Røros kommune
– kommunens nettsted
– Roros Municipality website

Fotograf Ingrid Eide
– lokal fotograf
– lokal photografer

Bergstaden.Org
– informasjon om Bergstaden Røros
– information about Roros Bergstad

Verdensarven Røros – en smakebit
– Roros World Heritage Site – a taste…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Wanvare.no

Kennel Wanvare
Skjevdalen, 7374 Røros
Telefon: 72 41 38 52
Epost: 
rita@wanvare.no & wiktor@wanvare.no

Vil du vite mer om polarhunder?

Besøk Norsk Polarhundklubb på nett